Mladějov

V informacích a opatřeních souvisejících s virovou zkázou by se už ani příslovečné prase nevyznalo, tak jsme to nechali koňovi a vydali se do přírody (čti na hrad). Minimálně od loňska jsem měl v merku zajímavou lokalitu na výběžku z hřbetu Hřebečského hřebene, zvanou podle blízké vsi Mladějov. Komu to něco říká, přesně odsud jsme se loni svezli mladějovskou průmyslovou dráhou. Vrozená dobrota moje nehnala vláčkem ukodrcaná nebožátka do strmého stoupáku tehdy a nehnala je tam ani teď. Vyšli jsme si pohodlně z druhé strany, z Helvíkova, jak se na takový poklidný výlet sluší a patří.