Kalich

V květnu 1421 vytáhl Jan Žižka se svým vojskem z Jaroměře proti Litoměřicím představujícím nebezpečný protihusitský opěrný bod. Z obav před žižkovým vojskem opustili johanité svoji ploskovickou a němečtí rytíři býčkovickou komendu. Po lehkém ovládnutí třebušínské kotliny oblehlo Žižkovo vojsko na konci května Litoměřice, jejichž měšťané vypravili do Prahy poselstvo s tím, že se nechtějí vzdát radikálním táborům, ale poddají jim. Žižka přesto zaútočil, byl však odražen a stáhl se zpět do třebušínské kotliny, čehož využili pražané a 29. května 1421 Litoměřice obsadili. Žižka, vidouc, že za dané situace nemůže Litoměřice získat (neboť před čáslavským sněmem bylo mezi husity třeba udržet jednotu), nechal v tomto strategickém území vybudovat vlastní opěrný bod a jeho volba padla na horu nad Třebušínem, kde (snad na místě staršího opevnění) vznikl symbolicky pojmenovaný hrad Kalich.

Přechod Litoměřic k pražanům vzbudil ohlas nejen v Čechách, ale i v cizině a podnítil nové protihusitské akce. Po neúspěšném tažení pražanů k Mostu (5. srpna 1421) se Zikmund z Vartenberka rozhodl k akci proti ještě nedostavěnému Kalichu. Přepad se ovšem nezdařil a Zikmund přistoupil k obléhání. Žižka mezitím vytáhl na pomoc Žatci obléhanému křižáckou výpravou a do severozápadních Čech se vydali i pražané. Pod dojmem ztroskotání kruciáty před Žatcem a neúspěšném útoku Míšeňských na Bílinu ustoupil někdy v září Zikmund z vartenberka od obléhání a zanechal na vrchu nad Řepčicemi posádku, která tam začala budovat nový hrad - Pannu.

V lednu 1422 se Zikmund z Vartenberka spolu s Hynkem Hlaváčem z Dubé pokusili dobýt Litoměřice. V létě téhož roku husité oblehli Pannu. Král Zikmund, snad aby podpořil protihusitskou iniciativu, zastavil býčkovickou komendu Zikmundovi z Vartenberka, který se rozhodl pojistit problematickou zástavu a na vrchu Litýš nad Kotelicemi nechal zbudovat stejnojmenný hrad, jenž se měl stát, spolu s Pannou, dalším opěrným bodem proti Kalichu bezpečně ovládajícímu třebušínskou kotlinu. Následujícího roku (1423) se husité plně ujali iniciativy. V polovině července 1423 byla Panna obležena táborským hejtmanem Bohuslavem ze Švamberka, kterého vystřídal Žižka, jenž za pomoci Litoměřických po krátkém obležení Pannu dobyl. Ta pak zůstala v držení husitů až do konce válek. S ní bylo uvolněno sevření Kalicha a došlo k ovládnutí ploskovické a býčkovické komendy. Zikmund z Vartenberka byl zatlačen do defenzívy a udržel si (snad) pouze Litýš s částí bývalé býčkovické komendy.


ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984

To byla taková malá inspirace na svátek Mistra Jana Husa.