Broumovské stěny

ultra montes Steni

Na základě drobné interpolace v textu listiny z roku 1253, v níž se připomíná území před Stěnami, potvrdil Přemysl Otakar II. v roce 1260 i držbu oblasti za Stěnami a současně ji vyňal z pravomoci kladských královských úředníků. Území za Stěnami, dnešní Broumovsko, bylo až do té doby součástí Kladska a Stěny byly jeho přirozenou hranicí. My dnes můžeme břevnovským benediktinům v duchu poděkovat, že nám takhle zbyl alespoň kousek Kladska ztraceného ve válkách o rakouské dědictví, i když důvody, které je k tomu vedly, byly nepochybně jiné.