Kácov

Jak kluci rostou, není problém zajíždět dále, a tak se znovuotevírají zajímavé lokality. Jednou z nich je Kácov. Ve starších turistických mapách ještě značený, ale pouze jako bod. Polem se mi nechtělo, ač by to bylo nejjednodušší, ale ty boty! Vydali jsme se proto ze stejnojmenného městečka a po první nějaké cestě sklesali k řece. Takže bylo jasné, že při první rozumné příležitosti budeme muset zase pěkně zpátky nahoru. Ptáčkové zpívali, řeka tekla, příležitost se objevila. Vylezli jsme jednou rozsedlinou a objevili se - přímo v příkopu. Matěj za ten výkon dostal slíben opravdový hrad (se zdmi), všichni oběd a po náležitém focení tentokrát klikatou cestou po hraně svahu zpátky do městečka.


Mišák se nekření jen tak u svahu - tudy se leze.