Mravín

V mém případě by se sice hodil Nemravín, ovšem podle jazykovědců jméno beztak vychází z mraví, čili mravenců a navíc, důvod, proč jsme se sem vydali, stejně nebyl v nemravnostech, ale v lokalitě na kopci, kde se podle tradice měl nacházet hrádek. Ten jsme sice nenašli, mravenci nás také nesoužili, ale s ohledem na koncentraci sídel (Štěnec, Pěšice)při okraji náhorní plošiny, která jsme navštívili v zimě, poloze i nálezové situaci není vyloučeno, že mohl existovat. Lokalita byla změněna výstavbou vodárny, která se jako na potvoru nachází v místech, kde by bylo možné očekávat šíjový příkop s valem, který by do celé situace vnesl jasno. Nu, což, třeba budeme ještě někdy překvapeni.