Na Tiché Orlici

Jakpak by k tomu Tichá Orlice přišla, když už jsme byli na Divoké, a tak jsme se další sobotu po Dobrošově vydali na Lanšperk.

Lanšperk je zajímavý hrad, a to nejenom tím, že je to jeden z královských hradů Přemysla Otakara II. v tomhle koutu východních Čech, ale tak vůbec. Trochu stranou dneška, ovšem v nádherné poloze na ostrohu vysoko nad údolím. Taky je to ale hrad, na němž se mi před pár lety při jednom výzkumu alespoň na chvíli splnilo přání být archeologiem, když jsem s lopatou pomáhal ve sklepení paláce při patě té mohutné zdi, v níž je zapsán celý vývoj hradu.


Na prvních dvouch fotografiích pan purkrabí ukazuje kde až to má pod péčí. Na třetí fotografii je pohled na Lanšperk z protilehlého svahu, na čtvrté novogotický kostelík na takovém moc pěkném stanovišti, jako dělaném pro raně středověké osídlení.