Pecka

Pecka příběh, aneb něco o pozitivní motivaci...

Byť dnešní výlet vyšel na jedničku, aby ne, pečlivě jsme jej také v průběhu několika stovek metrů před křižovatkou na výjezdu z města naplánovali, dostal jsem se večer do situace - nevěda co napsat. Vybral jsem tři fotky, puffin se na ně podíval a po mé zdrcující sebekritice prohlásil, že to má alespoň příběh. Rozpracoval jsem jej a myslím, že výsledek stojí za to.

"Chytim, chytim."
***okamžiky napětí***
"Táta."


Kulisami se stal hrad Pecka.