Philobiblon čili o lásce ke knihám

„Úctyhodný poklad vědy a moudrosti, po němž lidé touží z přirozeného popudu, překonává nekonečně všechna bohatství světa. Vedle tohoto pokladu ztrácejí cenu drahokamy, stříbro je jen lejnem a čisté zlato sotva pískem. Před jeho leskem se zatmívá světlo slunce i měsíc, a jeho zázračná sladkost je taková, že proti ní med i manna chutnají hořce.”

Ke všem mým neřestem, kterými jsem se za léta života stačil vybavit, je jedna, o níž jsem před časem zjistil, že je ctností - knihy. Alespoň se mi tak zdá poté, kdy jsem objevil nečetné pasáže z českého překladu latinského spisu Philobilon sive amore librorum neboli Philobiblon čili o lásce ke knihám anglického biskupa Richarda Aungerville biskupa z Durhamu známého jako Richard de Bury.

„Je nutno ještě poznamentati, jaké výhody má v knihách věda, jak snadné je učení a s jakou bezpečností beze studu poznáváme svou nevědomost. je to učitel bez hole a metly, bez křiku a zlosti. Nikdy nespí, když k němu přijdeme; ptáme-li se ho, nezatají své myšlenky; když se mýlíme, neposmívá se...”

„Z toho, co jsme napsali v předešlé kapitole, vyvodím závěr pro sebe velmi příjemný, který, jak se obávám, nikdo neuzná; že, nemusíme-li se u knihkupce obávati ošizení a když není naděje na výhodnější příležitost, nesmíme couvnouti před žádnou obětí, když kupujeme knihy. Neboť uznáváme, že hodnota moudrosti, jediného nekonečného pokladu v očích lidí, vážících si knihy, se nedá vyjádřit. Nelze tedy tvrdit, že cena knihy je příliš velká, když její koupí získáme tak nekonečné štěstí. Stejně nás vyzývá i Šalamoun, abychom kupovali knihy a bránili se jejich prodávání: "Kupujte pravdu a neprodávajte moudrost"! Také dějiny nám dokazují to, čemu nás učí rhetorika a logika.”


Richardus de Bury, Philobiblon: traktát nejkrásnější o lásce ke knihám, přel. J. Kiesleitner, Praha 1948