Hledání zmizelého věku

Dnes jsem si, a ne náhodou, vypůjčil název knihy Zdeňka Smetánky, která nás přivedla až sem pod úpatí Železných hor k Ronovu nad Doubravou, kde se v zdánlivě nenápadné zvlněné krajině nachází nad strmým údolím říčky Doubravy románský kostel svatého Kříže v místech později zaniklé vsi Protivany.

Takové místo by samo o sobě nebylo natolik ojedinělé, kdyby se ani ne půl kilometru vzdušnou čarou nenacházel druhý románský kostel svatého Martina v místě zaniklé vsi Stusyně. Sama vzdálenost obou lokalit, v našem vesnickém prostředí zcela ojedinělá, je o to působivější, že obě lokality nezaujaly svou polohu zcela bez důvodu. Tím co je rozdělilo i spojilo se stala říčka Doubrava a brod přes ni v údolím pod oběma kostely. Situace je o to cennější, že je to zřejmě jediný doložený raně středověký brod u nás.1

Kdo by si, budeme-li hovořit o české vsi, nevzpomněl na obrázky Josefa Lady - chaloupky seběhnuté kolem skromného kostelíka s podsaditou věží. Lada maloval Hrusice - svoji rodnou ves, v níž se kvočnou starající se o svá kuřátka-chaloupky stal románský kostel sv. Václava. Nepatří snad románské kostelíky do naší krajiny, neutváří ji a nakonec i nás?


1) SMETÁNKA, Zdeněk, Hledání zmizelého věku, Praha 1987