Sainte-Chapelle

Otevřete si jakoukoliv knížku o gotickém umění a zaručeně v ní uvidíte nějakou fotografii ze Sainte-Chapelle. Když vstoupíte do jejího modrofialového přítmí vysokých štíhlých oken plných barev biblických příběhů sbíhajících se až někde vysoko v tmavomodré nebeské klenbě poseté zlatými hvězdami, otočíte se a spatříte jako ohromné slunce filigránskou rozetu s výjevy z Apokalypsy, nestojíte v kapli, jste v jiném světě.