Musée de Cluny

Původně jsme plánovali v Paříži navštívit hlavně středověké památky, což tedy u nás asi nepřekavapí až na vyjímky téměř nikoho. Tohle muzeum samo umístěné v krásném středovekém paláci opata z Cluny je opravdu rájem moyen âge. Kamenické prvky, dřevené plastiky, nálezy z Seiny, liturgické předměty a spousty a spousty dalších věcí, z nichž mnohé vznikly v době, kdy se u nás leckde honil ještě za zubrem praotec Janeček s klackem v ruce. Koneckonců dokladem toho jsou třeba kamenné hlavy židovských králů původně z průčelí Notre-Dame z první třetiny 13. století, dřevené plastiky s polychromií dvou světců taktéž z první třetiny 13. století nebo plastika na čtvrté fotografii datovaná tuším někam těsně před polovinu 12. století.


Musée National du Moyen Age