Na půdě

"Támhle v té krabici bydlí bubák."
"Nebojim."
"Bu bu bu budeme ji taky odnášet?