Kick-off 2007

Až pochopím, jak je možné, že od roku 2004 do 2007 to jsou sice tři roky, ale dost jistě si pamatuji, že jsem byl na čtyřech těchto akcích pravidelně pořádaných začátkem roku, možná napíši něco víc. Aha, tak vím, rok 2004 je vlastně jakoby rok nula. Dobře, matematika nikdy nebyla mojí bůhvíjak silnou stránkou a kick-off je firemní akce pořádaná na začátku nového roku, nastartování do nové sezóny, no a letos se již podruhé pořádala na Slovensku ve Vysokých Tatrách, tentokrát v jedna, dva, tři, čtyři **** hotelu Patria na Štrbském Plese.

Po loňské, dnes již legendární cestě vlakem, byl letos dopravním prostředkem zvolen autobus, který by ovšem cedulka s nápisem "VLAK. Toto není autobus." dokázala proměnit v cokoliv. Empiricky jsme ověřili, že i ve stísněných podmínkách lze hrát křížový mariáš, včetně becherovčičky při renoncech.

Ačkoliv program byl poměrně důsledně naplánován, naštěstí se nic nehrotilo, všechno šlo samo, relativně v pohodě, svojí vlastní cestou, která se od té zamýšlené nikterak neodchylovala, ale podstatné bylo, že byla lidem vlastní, byla jejich. Po galavečeři si u baru kolem půlnoci vzal slovo CTO (Chief Technical Office) a vyhlásil rundu všem. Po vypití všech lahvových plzniček a následně i Zlatého Bažanta přišel na řadu Smädný mních, pro mne až dosud něco jako mytologická bytost mezi pivy. Jít spát už ve čtvrt na pět pak bylo možná trochu unáhlené, ale jinak zase vcelku rozumné, neboť kdo překročil bludný lahváč, byl následně odsouzen k celodenní marnosti.

Postihnout, byť i jen ve stručnosti, tři dny kick off(u) by byl nadlidský výkon. Jedna věc je ale přece jen univerzální a snadno vyjádřitelná, a sice, že základním podmínkou pro to, aby tomu tak bylo, jsou ti správní lidé kolem.


Pohled přes Štrbské pleso, alias Ladožské jezero, jak jej kolegové přejmenovali. Smädný mních a puffin píšící pohled.