Vodní hamr Dobřív

První písemná zmínka o hamru v Dobřívi je již z třetí čtvrtiny 14. století. Původně zde hamry sloužily ke zkujňování železa taveného v pecích na dřevěné uhlí z rudy těžené v okolí. Protože danou technologií nebylo možné dosáhnout potřebné teploty, železo se z pece nezískalo čisté v tekuté formě, ale pouze jako houbovitá hmota, z níž bylo třeba vytlouct strusku a k tomu sloužily vodní hamry. Po zdokonalení tavící technologie pomocí vhánění vzduchu do tavící pece se již mohlo přejít i k výrobě z litiny. Od šedesátých let 19. století se zde pak vyrábělo nářadí, lopaty, radlice, krojidla k pluhu a jako nářaďový pak pracoval hamr až do roku 1956. Dnes je kulturní památkou a vy, pokud se do Dobřívi dostanete, si jeho návštěvu nenechte ujít. Koncert transmisí pohánějících jednotlivé stroje i údery kladiva do rozžhaveného železa za to stojí.