Řebřík

Nyní se nacházíme v zaniklém sídlištním komplexu Řebřík. Vlevo hrad, vpravo kostel sv. Petra, támhle ležel dvorec, ves, plužina a támhle úplně vzadu rybník a haltýř. Historie je krásná věc.