Rampouch

Nad místem kde bydlel sysel,
velký rampouch včera visel,
protože však zvolna tálo,
syslovi se přece zdálo,
že by rampouch spadnout moh',
domek by mu zavalil,
proto jak ten sysel moh',
odtamtud se odvalil.