Opevnění

V souvislosti s městem (pro lingvisty klidně i mořem, kuřetem a stavením) je potřeba v případě Luxembourg jedním dechem zmínit i impozantní pevnostní komplex, který několika různými fortifikačními pracemi postupně uzavřel celou kotlinu říčky Alzette. Kdybych se tu měl pouštět do byť jen skromného popisu, asi by to bylo s ohledem na to jak popisuji dva kameny plus jeden val někde na kopci v lese na dovolenou, které se mi ale co jsem začal chodit do 1. třídy vysoké školy zhusta nedostává, a proto to vyřešímm takhle. Tady je naše svatá mapa s legendou, kterou jsme dostali při ubytování v hotelu a která nás pak provázela naším turistováním. Je pravda trochu pomuchlaná, o to autentičtější.


Na první fotografii je pohled na Bock z Pont G-D Charlotte a na čtvrté ze stejného místa dolů na Trois Tours. Druhá a třetí fotografie je z Bock na Saint-Jean Baptist a Mur de Wenceslas. Písmenko a před Mur je spojka, tak to nečtěte jako rybu (Amur), protože by to znamenalo Václavova láska a ne Václavova zeď.