Evropa

Unie má být otevřena všem evropským státům, které respektují hodnoty uvedená v druhém článku a jsou připraveny je vzájemně prosazovat.

Tahle cedulka , byť trochu nepřesvědčivě připevněná do chodníku vedoucího podél řeky říká asi tohle, Evropa už zažila dost všeho, abychom mohli začít konečně mít rozum a jednou provždy pochopili, že pravda je živá, vzniká až diskuzí a každý kdo to chápe a je k tomu ochoten má v té kulturní Evropě co dělat. Myslím, že my do ní vzdor všem našim různým náladám již dávno patříme.