Besina

Besině za dvanáctiletou trpělivost při naší výchově, aby se z nás stali alespoň trochu slušně vychovaní jedinci, jenž se nebude stydět chodit venčit.