Výstava

Dávným bezejmenným lidem, jenž dali krajině její tvář.

Jeseníky

Na horách

Stromy

Luginsland - pohleď do kraje

Koberštejn

Rejvíz - mechová jezírka


Fotografie pro výstavu ve foyer kina Centrál v Hradci Králové, Zelenáčově šopě ve Zlíně a v klubu Plíživá Kontra v Jeseníku.