Rejvíz

V těsné blízkosti Rejvízu, nejvýš položené osady Moravě a ve Slezsku, se nachází stejnojmenná národní přírodní rezervace s rašeliništěm s Malým a Velkým mechovým jezírkem z postglaciálu, které se dochovalo díky nízké průměrné roční teplotě (4,5° C) a vysokým průměrným ročním srážkám (1400 mm/rok). Rozloha Velkého mechového jezírka je asi 1692 m2, hloubka okolo 2,8 m. K místu se váže mnoho pověstí, například o jezerním pastýři Gillovi. Malé mechové jezírko je dnes již zarostlé.