Ralsko

Dominantní kopev zdvihající se až 400 metrů nad nivou údolní Ploučnice, na jehož vrcholu leží zřícenina stejnojmenného hradu. Vrchol, vyhlášený roku 1933 a 1967 přírodní rezervací o rozloze více než 28 ha, se suťovými svahy je tvořen mohutnou žilou čediče, která při třetihorní činnosti pronikla kvádrovými pískovci, které jako skalní věže a bloky vystupují v dolní části společně s četnými erozními rýhami a roklemi.