Hornická stezka

V okolí města Zlaté Hory se nachází velké množství památek po těžební činnosti, jejichž přiblížení může mnohem lépe pomoci naučná Hornická stezka, vycházející z města Zlaté Hory podél Měděné Štoly pod nově obnovené poutní místo Maria Hilf, kde se na severovýchodním svahu Příčné hory nachází středověká důlní díla označovaná Maria Hilfe I - III. Odsud stezka pokračuje přes hřeben s výhledem na hradní kopec s největším slezským hradem Edelštejnem, který v historii Zlatohorska sehrál významnou roli a jenž, mimo jiné, sloužil zřejmě také i jako depot vytěženého rudného bohatství, k Velkým pinkám ležícím ve starém důlním revíru Starohoří - Altenberk, jehož některé dobývky připomínají povrchovou keltskou těžbu z oblasti Limousin ve Francii.

Po vystoupání na hřeben, kde je v současnosti vykácený les, se naskytne další z řady pohledů na Edelštejn a Biskupskou kupu, na jejímž úbočí se nad Zlatými Horami nachází Leuchtenštejn. Dalším ze středověkých důlních děl je Olověná štola, od níž zvolna klesáte k Hackelberskému těžebnímu revíru a po vrstevnici až na Edelštejn. Odtud opět klesnete níže, až k vodoteči Zámeckého potoka a jedné z posledních památek, tzv. měkkým dolům, kde se nacházi propadlina jámy měkkého dolu a pozůstatky rýží a sejpů.


Na první fotografii je část důlního díla Maria Hilfe III, zbývající jsou ze starého důlního revíru Starohoří - Altenberk, konkrétně propadlin Lange Pinge (druhá) a Schöfer Pinge (třetí a čtvrtá).