Žumberk

Zříceniny hradu na ostrožně ve stejnojmenné obci.

Jméno hradu v písemných pramenech poprvé vystupuje v predikátu k roku 1318. Hrad velmi často střídal majitele. Na počátku 17. století byl rozdělen mezi dva držitele. Kolem roku 1700 ztrácí rezidenční funkci a začíná pustnout. Poslední obyvatel se připomíná roku 1760-70 a poté se rychle mění ve zříceninu poškozenou navíc vestavbou vodárny.

Dispozice hradu byla dovjdílná. Jeho předhradí dnes zaujímá velký novověký hospodářský dvůr a jeho podoba tak není známa. Pětiboké jádro obíhal po celém obvodu parkán, v němž na čelní straně stávala zřejmě věžovitá vstupní brána. Na vnitřní straně vstupní hradby se dochovaly stopy schodiště původně vedoucí na ochoz. O dva rizality dodatečně rozšířený palác zaujal zadní, nejchráněnější stranu. V případě Žumberka se zřejmě jedná o bezvěžový hrad s palácem jako hlavní obytnou a obrannou stavbou, ovšem podstatnou roli obrany zde mohla sehrát i hlavní hradba.

           

Na první a druhé fotografii je pohled na palác a obvodou hradbu z nádvoří. Na třetím snímku je pohled na jižní čelo paláce, na čtvrté pak vnější pohled na parkán pod palácem.