Železnice

Zaniklý hrad na výrazném návrší poškozeném těžbou kamene nad stejnojmeným městečkem.

Se jménem Železnice se setkáváme v predikátu pánů ze Železnice počínaje mocným Čéčem od druhé poloviny 12. století až do konce 14. století. V té době však již sídlili na sousedním Bradlci.
Zánik hradu se předpokládá do 14. století.

Nejspíše jednodílný kapkovitý areál byl velmi těžce poškozen lámáním kamene. Nejlépe dochovaný je průběh vnějšího příkopu s valem. Z výše položeného vnitřního hradu zůstala jen jižní část, nejspíše však s poškozeným a zkomoleým povrchem. Rozpadá se do dvou výškových úrovní lemovaná zbytky valovitých útvarů nejasného stáří. Fragmentární stav lokality neumožňuje bez archeologického průzkumu bližší charakteristiku a je tím politováníhodnější, že se zřejmě může jednat o jeden z nejstarších šlechtických hradů v zemi.

           

Na první fotografii je ohled na severní stranu dispozice z přístupové cesty. Na druhé fotografii a třetí fotografii je pohled na jižní část vnitřního hradu a na čtvrté pak celkový pohled od východu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík