Zátor

Zřícenina hradu asi 1,5 km severozápadně od obce Loučky (dnes součást Zátora), na konci táhlého úzkého ostrohu tzv. Zátorského vrchu, vybíhajícího směrem do údolí řeky Opavy a obtékaného z jihovýchodní strany Hradským potokem.

Úzký skalnatý hřeben je dvakrát přerušen příkopem, za kterým je skalisko, na které navazuje široký val, jenž spolu s příkopem obíhá ze tří stran obdélné jádro a na severu končí v příkrém svahu. Na východě je val ukončen vysunutým skalním blokem začleněným do obranného systému.
Vlastní hrad se sporými fragmenty zdiva, má na třech stranách obdélné dispozice stopy parkánu.

Hrad se připomíná roku 1377, kdy byl v držení pánů z Vartnova a existoval ještě v roce 1535. Poté byl jako zboží připojen komorním stakům krnovského knížectví a brzy nato byl opuštěn.               

Na první fotografii je pohled na hradní pahorek směrem od přístupu. Na druhé je pohled na příkop s valem při čelní straně taktéž směrem od přístupu. Na třetí fotografii je pohled na příkop a val podél jadra. Na čtvrté fotografii je pak pohled z jádra směrem na skalku na konci ostrožny kde zřejmě mohla stát nějaká věžovitá stavba.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček