Weisenštejn

Zřícenina hradu asi 5km severozápadně od dnešního Vrbna v ostře řezaném údolí Bílé=ho potoka nedaleko jeho ústí do Bílé Opavy stojící na dvou od sebe v nevelké vzdálenosti soliterně stojících skaliscích na svazích příkře spadajících od vrcholové plošiny dvou krajinných dominant - Pytláka (1040 m n.m.) a Loupežníka (1020 m n.m.) vzdálený asi 300 m jihozápadně od Rabenštejnu.
Hrad měl hraniční a celní funkci při dnes již zapomenuté stezce údolím Bílého potoka z dnešního Vrbna do Jeseníku.

Blokové jádro 17,5x17,5m zaujímá mohutné skalisko se svislými stěnami. Na jihu je k němu přihrazena hospodářská část ukončená druhým skalním blokem. Prudký svah nad ní vylučuje pevnostní užití. Budova na skalisku byla přístupná přes příkop a nástupní skálu, jejíž převis byl upraven pro záhlaví mostu. Plošina jádra má dvě úrovně, ve snížené jsou zbytky dvou místností, na vyšší byl zřejmě dovrek s drobným objektem (strážnice).

Pustý zámek tvoří spolu s Rabenštejnem hradní dvojici. Zatímco výše položený Rabenštejn byl opevněnou pozorovatelnou, Pustý zámek střežil cestu vedoucí pod ním a byl jakousi celní stanicí. Lehce ohrazený příhrádek byl schopný pojmout koně strážců a případně ubytovat kupeckou karavanu.
Zakaldatelem byl pravděpodobně opavský kníže, někdy na přelomu 13, a 14. století. Celní hrádek mohl zaniknout po připojení vratislavského biskupství k českému soustátí za Karla IV.               

Na první fotografii je pohled na druhé skalisko, v prostoru mezi nimi se nacházel chráněný okrsek. Na druhém je pozůstatek zděné stavby na okraji skaliska nad potokem. Na třetí je na maltu zděná zeď na hlavním skalisku, na čtvrté je pohled na obě skaliska přes Bílý potok.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček