Výrov

Zříceniny hradu na ostrohu nad soutokem Bohdašínského potoka a Metuje u Nového Města nad Metují.

Písemné zprávy o hradu mlčí. Výsledky povrchového archeologického průzkumu datuje existenci na konec 14. či na počátku 15. století. V letech 1483-1501 se uvádí jako pustý, avšak v letech 1539-1541 byl však ještě údajně užíván jako vězení.

Malý jednodílný hrad byl od konce ostrožny oddělen šíjovým příkopem. Za ním se tyčila minimálně 8 metrů vysoká štítová zeď obíhaná ještě parkánem. Vstupní brána v této 4 metry silní hradbě byla kryta baštovitým výběžkem. Podsklepený volně stojící čtberhranný objekt palác měl zřejmě věžovitou podobu. Kapsy k ukotvení konstrukce v podezdívce nasvědčují, že stavba byla roubená, či spíše hrázděná. Další dřevené objekty stály na skalách za hlavním objektem. Je možné, že Výrov nebyl zcela dostavěn.

       

Na první fotografii je pohled z jádra hradu na vstupní bránu ve štítové zdi, na druhé pak pohled z čela hradu. Na třetí fotografii je šíjový příkop a na čtvrté oblé nároží zdi parkánu před štítovou zdí.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík