Vranov

Rozsáhlé zříceny skalního hradu na dolním konci pískovcového bradla nad pravým břehem Jizery u Obce Malá Skála.

Hrad byl založen pravděpodobně na počátku husitských válek, prvý se po něm v roce 1425 psal Heník z Valdštejna. V roce 1538 jej od Valdštejnů koupil Jan z Vartenberka. Již Valdštejnové si v průběhu 16. století postavili zámeček, který Vartenberkové přestavěli a nepotřebný hrad zpustnul. Dnešní podoba jeho zbytků pochází z let 1803-1826, kdy jej jeho majitel Frantisek Zacharias Romisch promenil v romantický Pantheon s novostavbou polookrouhle ukončeného letohrádku a velkým množstvím různých pomníčků a nápisů oslavujících různé heroické osobnosti.

Několik stovek metrů dlouhý Vranov je největší a nejkomplikovanější skalní hrad u nás. Bohužel romantické úpravy do značné míry poškodily původní středověkou dispozici. Dlouhý úzký a strmý hřeben byl maximálně využit jako přirozené opevnění. Nejvyšší skalní blok s vysekaným schodištěm byl použit jako hlavní věž. Jako hlavní stavebí materiál zde bylo použito dřevo, jak dokazujé četné kapsy a draže vysekané ve skalních blocích. Zbytky čtverhanného objektu, patrně hlavního paláce charakteru obytné věže jsou pak zděné. Celý areál se rozpadal na jádro a předhradí, na jehož místě je dnes patrná již pouze studna, umístěná zde zřejmě díky nepříznivým hydrologickým podmínkám.

           

Na první fotografii je pohled do vysekané skalní světničky s oknem a sedátkem, na druhé fotografii je pohled na zděnou stavbu, patrně paláce. na třetí fotografii je pohled z vrcholu nejvyššího skaliska na hřeben směrem k nedalekému Frýdštejnu a na čtvrté je celkový pohled.

Vranov představuje nesmírně zajímavý skalní hrad, v turisticky velice navštěvované oblasti maloskalska. Bohužel měkký pískovec náporem značného množství turistů poměrně hodně trpí, možná by jej alespoň v nejvíce exponovaných místech bylo vhodné chránit dřevěným pochozem, případně omezit možnost vstupu do nejvíce ohrožených míst.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů