Vlčinec

Zaniklý hrad na dlouhé extrémně úzké ostrožně nad soutokem Metuje a Hlavňovského potoka u Velkých Petrovic nedaleko Police nad Metují byl vystavěn patrně po roce 1341. Poprvé je hrad připomínán roku 1366 jako majetek břevnovského opata, který jej v té době prodal Janu Kdulincovi z Ostroměře.
V roce 1390 se ovšem znovu nachází v držení břevnovského opata, který hrad jako manství propůjčil Kunešovi z Pravětic, bratrovi opata v sousedním klášteře v Polici nad Metují. Poslední zmínka o hradu pak pochází z roku 1406.
Hrad zřejmě zanikl vojenskou akcí husitů v roce 1422.

Mimořádně úzká dispozice hradu je dvojdílná. Na předhradí dnes nejsou patrny žádné pozůstatky zástavby. V zadní části jádra staší plánky kreslily okrouhlou věž, ovšem v současných neodborných výkopech jsou patrny dvě stěny obdélné stavby. Zadní strana pod jádrem na opyši je opevněna dvěma příkopy s valem.

       

Na první fotografii je pohled na první příkop s valem na opyši ostrožny, na druhé fotografii je pak druhý nad prvým výše položený příkop s pohledem na zadní část hradu obsahující pozůstatky zděné stavby, která je včetně neodborných výkopů zobrazena natřetím snímku. Čtvrtá fotografie je pohled z jádra přes příkop na předhradí.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík