Velké Heraltice

Hrad přestavěný na zámek v poměrně nevýhodné poloze v místech, kde pozvolna klesající plochý jižní svah vychodního výběžku Světlé hory je ohraničen prudkým srázem údolí Heraltického potoka, východně od středu vsi Velké Heraltice.

Miniaturní pravidelná bergfritoví dispozice s okrouhlou věží a palácem podél jižní strany byla inspirovaná pravděpodobně nedalekým Cvilínem.
Ve středověku byl hrad pro svoji velikost a umístění do blízkosti vsi nazýván tvrzí, poprvé roku 1377 při dělení opavského knížectví. V predikátu místíno vladyky Borislava se však Heraltice objevují již roku 1265 a je pravděpodobné, že tehdy již hrad stál. K velkému rošíření došlo v pozdní gotice kdy buď páni z Tvorkova po roce 1478, nebo páni z Násilé po roku 1448 vybudovali, nebo přestavěli původní dřevohlinité předhradí. Jeho hradby byly z velké části použity jako obvodní zed zámku a masivnější z nárožních věžic je asi skutečnou baštou. Právě tato bašta a skutečnost, že Hynčíkovi Bírkovi nedávno zničili Vikštejn a Vartnov pasuje na skutečnost, že stavitelem byl právě on. protože zvětšení obytné plochy v stísněném jádře nebylo možné, přistavěli novou pozdně gotickou budovu s průjezdem a sálem k vstupnímu průčelí, na jih od věže, čímž byla znehodocena možnost boční střelby z věže do čela hradu. Další velkou přestavbu podnikl v roce 1676 hrabě Jiří Štěpán z Vrbna, který vně hradby jádra postavil ve třech podlažích velkou enfiládu místností a do dvorku vestavěl úzké patrové ochozy. Předhradí bylo obestavěno patrovými budovami a doplněna byla i druhá nárožní vížka.               

Na první fotografii je průčelí zámku, podle literatury možná jeho venkovní zeď využívá kamenné hradby pozdně gotického předhradí a pravá věžice původní baštu. Na druhé fotografii je věž hradu, na třetí je detail paláce, jenž v sobě ukrývá gotický palác hradu až do výše římsy. Opěráky jsou renesanční. Na čtvrté fotografii jsou pozůstaky mohutného valu obklopujícího ze tří čtvrtin hradní areál.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček