Uherský Ostroh

Město i hrad leželi až do počátku 20. století na ostrově uprostřed řeky Moravy a proto byly nazývány táž Ostrov. Královský hrad byl založen někdy po roce 1260. Již v roce 1275 v něm Přemysl Otakar II vydává listinu a pod jménem Stenice (Stanice) se připomíná roku 1286. Z roku 1318 le doložena první zástava a o dva roky později jej převzali páni ze Šternberka. Po polovině 14. století získal nazpět ostrožské panství markrabě Jan Jindřich. Na konci století pak hrad držel markrabě Prokop a proto jej roku 1400 obléhal král Zikmund. Pokračující zástavy a bpuřlivá doba husitského hnutí nedovolovaly větší stavební činnost. Po roce 1424 vévoda ALbrecht vypudil husitskou posádku a na hradě se usídlil rusko-litevský kníže Fridrich. Zástavní držitelé se pak střídali. V roce 1468 hrad obsadilo vojsko Matyáše Korvína. Roku 1509 převzal panství Jan z Kunovic. Janu Bernartovi z Kunovic bylo panství po Bílé hoře konfiskováno a roku 1625 jej zakoupil Gundakar z Lichtenštejna.

Jádro dnešního renesančního zámku tvoří pravidelný obdélný hrad s rozměry 31 x 37m ohraničený hradbou o síle 1,5 až 2,4m s velkou hranolovou věží o rozměrech 12 x 11,5m. Vedle věže se v severovýchodní hradbě nacházel starší vjezd. Na věž navazoval palác, jehož zdivo je z části patrné ve sklepech. Po polovině 14. století za markraběte Jana Jinřicha proběhly úpravy hradu, což dosvědčuje gragment klenebního žebra v patře věže. Zřejmě v letech 1458 až 1468 za zástavního držení Jana z Cimburka a poté pánů z Landštejna byl vystavěn nový palác, který býl z důvodu nedostatku místa uvnitř jádra předložen před severovýchodní hradbu. Jan z Kunovic vybudoval podsklepené severozápadní křídlo. Jetřich z Kunovic započal v roce 1566 přestavbu na zámek.

           

Na první fotografii je pohled na jižní průčelí zámku, na druhé jihozápadní nároží, na třetí pak severní průčelí a konečně na čtvrté je severovýchodní nároží.

Literatura:
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček
Ilustrovaná encyklopedie hradů, hrádků a tvrzí na Moravě, M. Plaček
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autoro