Tolštejn

Zřícenina hradu na výrazném skalnatém vrcholu 6,5 km jihozápadně od Varnsdorfu.

Zakladateli hradu vzniklého ve druhé polovině 13. století (nebo nejpozději na počátku 14. století), se stali příslušníci rodu z Vartenberka. Roku 1402 koupil majetek Hynek Berka z Dubé, jehož potomci hrad kolem poloviny 15. století přestavěli. Na základě zkušeností z obležení hradu vojsky lužického Šestiměstí za poděbradských válek, v nichž se dostal hrad opět do držení Vartenberků, došlo k stavebním úpravám vedoucím ke zvýšení obranyschopnosti. Práce byly dokončeny až roku 1516, kdy byl hrad v majetku rodu ze Šlejnic. V 16. století přestal být hrad rezidenčním sídlem, definitivní zánik přineslo obléhání a dobytá švédským vojskem v roce 1642.

Původní vartenberský hrad se rozkládal na dvou skalních vrcholech. Mimo zdí vyplňujících rozsedliny se z něho dochoval pouze dlouhý úsek hradby, který mohl náležet i ohrazení předhradí. Není vyloučeno, že se v konstrukci jádra neuplatnilo do značné míry dřevo. Přestavba za rodu z Dubé (před 1462) směřovala hlavně k posílení obranyschopnosti hradu - přístupovou stranu zajistila tři metry silná štítová zěď zakončená v jižním nároží plnou okrouhlou baštou. Z vnitřní strany se k této hradbě přiložila rozměrná budova, později přestavěná.

Koncem 15. století, pod vlivem zkušeností z obléhání hradu, došlo k vybudování dalšího hradebního okruhu, jehož součástí se stalo branské křídlo napojující se na štítovou zeď. Aktivní obranu umožnily rozličné fortifikační prvky - polookrouhlá vež, obdélné vystupující stavení a polygonální bašta. Svým provedením představuje toto opevnění, i přes určitou koncepční nevyjasněnost, zdařilou realizaci.

       

Na první fotografii je dochovalá část branského křídla od vstupu, na druhé pak z opačné strany. Na třetí fotografii je pohled z jádra na polokrouhlou věž goticko-renesančního opevnění a na čtvrté celkový pohled od severu.


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek III. Severní Čechy. 1. vydání, Praha 1984.
SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XIV. Litoměřicko a Žatecko. Praha 1923.