Talmberk

Zřícenina hradu pohlcená parazitní zástavbou na ostrožně ve stejnojmenné vsi.

Vznik hradu sahá nejspíše do počátku 14. století, kdy jej založil Arnošt z rozrodu Kouniců. Hrad pak drželi páni z Talmberka až do druhé poloviny 15. století. V roce 1473 hrad držel Bedřich Ojíř z Očedělic a deset let později Bedřich ze Šumburka a Talmberka. Zpustnul nejspíše počátkem 16. století a k roku 1533 je uvádi již jako jako zámek pustý.

Z dvojdílné dispozice hradu se dochovalo pouze jeho obdélné jádro obtočené parkánem, předhradí je známo jen v hrubých obrysech. V nejbce chráněné zadní části jádra stával obdélný palác, z něhož se zachovala část valeně sklenutého interiéru. Velké kónická věž v severovýchodním nároží částečbě přesahovala boční hradbu. Vedle ní stála brána vyplňující parkán, která snad mohla být spojena přímo s hradebními ochozy. Pokud by tom utak bylo, jednalo by se o mimořádně pokrokový prvek umožňující plynulý pohb obránců.
V protilehlém nároží čela se dochovaly zbytky další věžovité stavby, která ve svých horních partiích zřejmě obsahovala prosotru vytápěnou kachlovými kamny.

       

Na první fotografii je pohled z nádvoří na severozápadní nároží, kde stával menší věžovitý objekt. Na druhé fotografii je čelní strana jádra, na třetí východní boční strana a na čtvrté pak celkový pohled od severovýchodu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů