Střílky

Zbytky rozsáhlého hradu na vrcholu Hrad v Chřibech. Hrad patřil k jednomu z nejstarších moravských soukromých sídel. Počátky hradu jsou spojeny se Smilem ze Zbraslavi, který půspbil jako diplomat Přemysla Otakara II. a zastával důležité zeměpanské úřady. Byl kastelánem v Přerově a na Brumově, od roku 1258 se psal po Střílkách.

Přístupová cesta vedla úbočím masivu do sedla k pozůstatkům externí fortifikace. Mělké sedlo bylo prohloubeno do podoby šíjového příkopu o šířce 13 metrů, na které navazoval okružní příkop a val podél východní strany hradu a severního opyše. Severně za příkopem se rozkládá téměř čtvercové předhradí o rozměrech asi 30x30 metrů beze stop zdiva. od zadního hradu jej odděluje příkop asi 12 metrů široký. Zadní hrad byl rozdělen na nižší část, opět bez náznaků zdiva, tedy jakési druhé předhradí a vyvýšené jádro. mez jádrem a předhradím už příkop není a předhradí na západě přechází v příhrádek, kudy stoupala cesta k jedoduché bráně v boční hradbě jádra. Prohlubeň v příhrádků muže být pozůstatkem vodního zdroje.

Jádro mělo tvar protáhlého pětiúhelníka s největšími stranami 50 a 30 m. V čele stála skoro 4 m silná štítová zed. nad přihrádkem vystupuje z vnitřní strany fragment válcové věže o průměru 8 metrů a z vnější strany se před štítovou zdí táhl ještě úzký parkán. Na opyši stál palác, ze kterého ještě do roku 1968, než se jej podařilo zničit těžkou technikou při kácení stromů, stál do výše druhého patra 10 metrů dlouhý úsek jeho dvorní zdi.

Na vyvýšeném oválném skalnatém pahorku o rozměrech 18 x 11 metru, jen 180 metrů vzdáleném od štítové zdi v 15. století vzniklo předsunuté opevnění v podobě věžovité stavby obehnané dvěma příkopy s valy. Vnitřní val navazoval na násep sbíhající k předhradí a spolu s druhým, rovnoběžným valem vytvářel spojovací koridor.

               

Na první fotografii je fragment válcové věže, na druhé je pohled na opyš, kde stávala palác směrem od štítové zdi, na třetí je pohled na druhé předhradí a jádro hradu se štítovou zdí od prvního předhradí, na čtvrté fotografii je pohled z předsunutého opevnění.

Literatura:
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček
Ilustrovaná encyklopedie hradů, hrádků a tvrzí na Moravě, M. Plaček
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů