Štěpánov, též Hanusovy zámky

Terénní stopy opevnění na konci ploché ostrožny nad pravým břehem Anenského potoka asi 1.3 km severozápadně od Štěpánova mezi Skutčí a Lužemi.

Lokalita se v písemných pramenech neobjevuje, není znám ani její název, historie je badateli odhadována na základě obecného kontextu do poloviny 14. století. S ohledem na místní souvislosti lze snad existenci sídla spojovat s blízkým Štěpánovem.

Opevnění zaujalo konec ploché široce rozevřené ostrožny determinující podobu staveniště do tvaru sférického trojúhelníku. Po celém obvodu jej obkroužil příkop, doplněný minimálně na bocích valem, jeho existenci v čele lze předpokládat, ovšem vzhledem k poškození lokality je situace zvláště v této části areálu málo čitelná. Obvodová hradba se zčásti zachovala v podobě valového tělesa. Pravidelná zahloubení po obvodu (vyjma střední části jižní - čelní - strany) navádí k očekávání obvodové zástavby.

       

Na první fotografii je příkop s valem na západní (boční) straně. Na druhé pohled od severu ze zadní části na západní stranu, na třetí její konec. Na čtvrtém snímku je pohled z čela směrem k severu.


SVOBODA, L. aj.: Encyklopedie Českých tvrzí. Díl 1. A - J, Praha 1997.