Starý zámek, též Šelmberk

Zaniklý hrad na skalním bloku u Lesné.

Skutečné jméno hradu není známo. A. Sedláček hrad mylně ztotožnil s historicky doloženým hradem Šelmberkem, jehož zbytky leží na německém území. Podle nepočetných archeologických nálezů hrad vznikl okolo roku 1300 a nedlouho poté i zanikl, možná i násilným způsobem. Ke vzniku hradu jakožto zřejmě nerezidenčního, mocenského či kontrolního bodu vedla dnes těžko postižitelná potřeba, po jejímž pominutí hrad ztratil svůj smysl a nebyl obnoven. Zřejmě by se mohlo jednat o ochranu rýžování zlata, jehož stopy se v okolí nalézají.

Hlavní, nejspíše dřevěná stavba vytápěná kachlovými kamny stávala na výrazné devět metrů vysoké skalce. Skalka se vypínala zhruba ve středu areálu, v němž terénní relikt při severovýchodě dokládá existenci nějaké další stavby. Ohrazení hradu mělo zřejmě lehčí podobu. Vnější opevnění tvoří příkop a val, na západě zdvojený.

       

Na první fotografii je pohled na skalku přes příkop s valem, na druhé pak bližší pohled. Na třetí fotografii je pohled na zdvojený příkop v západní části a na čtvrté celkový pohled od západu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů
Hrady, zámky a tvrze české, A. Sedláček