Šluspárk

Zaniklý hrad na na vyvýšenině u soutoku potoků Bystrého a Hornoúhlejovského nedaleko Úhlejova při silnici z Brodku do Třebihoště částečně poškozený silnicí.

Písemné zprávy o lokalitě mlčí. Malý archeologický průzkum prokázal krátkou dobu života hradu ukončenou někdy ve 40. 13.letech. Původní jméno není známo, současné je zřejmě zkomoleninou z Schloosberg (zámecký vrch), ale je nejspíše novověké.
Jednodílná dispozice byla opevněna příkopem a valem, na nejpřístupnější straně byla fortifikace zdvojena. Archeologický výzkum na opevněné ploše přinesl doklady o použití opevnění v podobě na sucho kladené zdi a palisády.
Hrad mohl náležet k nejstaršímu horizontu šlechtických hradů nižší kvalitativní úrovně. Jeho zánik by mohl souviset se získáním Miletínska řádem německých rytířů.
V souvioslosti s opevněním jsme si při prohlídce všimli jednak mělkého příkopu s valem probíhajícím vodorovně podél silnice, jenž se u potoka stáčel tečně směrem k potoku a na druhé straně končil v místech před usedlostí stojící pod silnicí a dále naopačné straně areálu pak rovnou, níže položenou plochu takřka po celé délce hradního areálu, která byla na straně protisvahu zakončena prudším asi metr vysokým srázem. V místech dvojí fortifikace areálu pak přecházela v široký hřbet vedoucí od současné polní cesty probíhající podél hradu až k protisvahu. V těchto souvislostech jsme uvažovali, zda se nejedná o hráz rybníku, který by na jedné straně chránil celý areál, zatímco na druhé by byl pouze druhý menší příkop byť jen sezóně napouštěný vodou z rozvodněného potoka. Cestou dál směrem na Třebuhošť asi 50 až 100 metrů od hradu se po pravé straně níže pod silnicí nachází podobná zamokřená plocha, která mohla být původně taktéž rybníkem.

       

Na první fotografii je celkový pohled od Brodku-Miletínských lázní. Zasněžený svah je námi uvažovaná hráz rybníka. Na druhé fotografii je pohled na první val a příkop v místě zdvojené fortifikace. Na třetí fotografii je pohled z opevněné plochy hradu na předpolí přes příkop s potokem. Na čtcrté fotografii je celkový pohled na hrad. Vlevo pod silnicí je za skupinou stromů viditelný plot ohraničující část valovitého útvaru stáčejícího se ze směru po proudu potoka podél silnice protínající areál hradu.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů