Skalní hrad

Zaniklý skalní hrad na žulovém bloku v nadmořské výšce 620 metrů nad zemskou stezkou z Boleslavi do Frýdlantu, nas sedlem Scheibe severozápadně od Oldřichova s výhledem do Frýdlantského výběžku.

Historické prameny o hradu mlčí a ani jeho jméno není známo. Zbytky hradu sloužili ještě hluboko do novověku různým kriminálním živlům. Archeologické nálezy dokládají existenci hradu ve 13.-14. století. Vrstva popela může souviset se zánikem hradu požárem. Zemská stezka, na níž hrad leží, přestala být v tomto úseku užívána v průběhu 17. století.

Skalní suk je převýšen s přístupové strany asi o 10 m. Vůči ostatním stranám je jeho převýšení značně vyšší. Okolí skalního útvaru nevykazuje výraznější stopy opevnění. Z přístupového plato vedou na horní plošinu ve skále vysekané schůdky nejasného stáří a na vrcholové plošině jsou patrny nevýrazné kapsy a kůlové jamky. Celkově se jednalo o jednoduchý objekt s dřevěnými konstrukcemi. Jeho zařazení mezi hrady není bez problémů, zřejmě by se mohlo jednat o nejjednodušší variantu tzv. horského hrádku se strážní funkcí.

       

Na první fotografii je celkový pohled na žulový suk od jihu. Na druhé a třetí fotografii je detailnější pohled. Na čtvrtém snímku je pohled na horní plató suku.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík