Schonbuch

Zaniklý hrad na pahorku nad pravým břehem Křinice u stejnojmenné osady nedaleko Krásné Lípy.

V písemných pramenech je hrad připomínán prvně roku 1319. O dvacet let později je Žitavskými jako sídlo loupežníků dobyt. Archeologické nálezy datují jeho vznik do druhé poloviny 13. století.

Dvojdílná dispozice hradu se skládala z předhradí, z jehož opevnění je patrný již jen valovitý útvar na čelní straně a čtverhranný zahloubený relikt , položeného za prvním příkopem a nevelkého jádra, jenž obíhal mohutný do skály vysekaný okružní příkop sledovaný, mimo čelní strany s předhradím, valem. Čelo jádra tvoři okrouhlý bergfit, palác byl umístěn na nejchráněnější zadní poloze. Schonbuch je čistou ukázkou hradu bergfritového typu zachovanému díky brzkému zániku ve vzácně čisté podobě.

       

Na první fotografii je pohled z předhradí na jádro za mohutným příkopem a na druhé pak pohled na příkop a okružní val. Na třetí fotografii je místo paláce směrem od bergfritu a na čtvrtém snímku pohled na zdivo bergfritu.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík