Rychmburk

Zachovaný hrad na ostrožně nad Korunkou nedaleko Skutče.

Hradu prvně připomínaný roku 1325 byl založen v první čtvrtině 14. století Tasem z Mrdic. Již roku 1439 jej vlastní Beneš z vartenberka a před roke 1361 se stává majetkem pánů z Pardubic. Za husitských válek jej roku 1425 dobyli husité. Od roku 1456 náleží Pardusům z Vrátkova. V prvé polovině 16. století byl za Jindřicha Šťastného z Valdštejna přestavěn a dále upravován za Berků, kteří jej drželi od roku 1558. Za jejich nástupců Kinských byl v letech 1793-98 barokně přestavěn.

Dispozice hradu je dvojdílná. Pětiboké jádro s důsledně zaoblenými nárožími stojí za šíjovým příkopem oddělujícím areál hradu od předhradí. Za čelní hradbou s kulisovou bránou stál původně volně okrouhlý bergfrit ukončená osmibokou zděnou helmicí. Palác lichoběžného půdorysu zabíral nejchráněnější místo v zadní poloze jádra. palác byl ve svých horních částech zcela přestavěn v prvé polovině 16. století, kdy se k jeho jižnímu nároží připojila čtvercová přístavba překračující průběh původní hradby. Nové palácové křídlo též zaujalo celou severozápadní stranu nádvoří. Rozsáhlé předhradí v téže době dostalo opevnění se třemi okrouhlými baštami.

       

N prvním a druhém snímku je pohled na čelní stranu hradu z předhradí, na třetí fotografii je pohled na bergfrit z nádvoří hradu a na čtvrtém snímku okrouhlá bašta předhradí.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů