Reitstein, též Jezdec

Skalní hrad na žulovém útvaru ve svahu údolí Černí Nisy u Roprechtic na severním okraji Liberce.

Historické prameny o hradě mlčí. Starší nálezy dokládají jeho existenci ve 14. a 15. století.

malá hrad zaujímal tři žulová žebra vystupující ze svahu říčního údolí. Na severní (spodní) hraně byla všechna tři žebra spojena hradbou. Na horní straně areál zajišťoval příkop a val. Za ním se nachází nevelký oválný prostor beze stop zástavby. Vlastní jádro se nacházelo na východním nejrozměrnějším skalisku. Zvětráváním poškozený povrch vykazuje množství úprav. V přední části je to zasekaný průchod a v zadní pozůstatky do skály vyhloubení místnosti a draže.

       

Na prvních třech fotografiích je celkový pohled od jihu, na čtvrté fotografii je pohled na zbytky draží a světničky.

Literatura:
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík