Radyně

Zřícenina hradu na dominantním kopci u Starého Plzence.

Hrad ležící na vysokém kopci nad Starým Plzencem nedaleko Plzně nechal založil roku 1361 Karel IV. Za husitských válek náležela Radyně ke katolické straně, v roce 1343 její zástavní držitel Hrdoň z Dubňan pomohl Plzni při obléhání husity. Po jeho smrti pokračoval v držení hradu jeho společník Dobeš z Modřejovic a po jeho smrti roku 1450 pak Oldřich z Rakové. Roku 1470 se poprvé připomíná Petr Kořenský z Kořenova, jenž zde seděl ještě roku 1483, ale zřejmě brzy po tomto datu prodává hrad Ladislavu ze Šternberka. Po jeho smrti roku 1521 jeho synové připojili k Zelené hoře. Protože zde však od odchodu Kořenského nikdo nebydlel, připomíná se pak roku 1558 zámek pustý řečený Radyně nedaleko od města Plzně ležící.

Hlavní stavbou hradu se podobně jako na Kašperku stal obdélný plochostropý palác s hlavními obytnými prostory v prvém a druhém patře vybavený dvěmi roubenými komorami srostlý na obou pólech s dvěma obytnýni věžemi, v tomto případě však jednou čtverhrannou a druhou polobdélnou. Horní úrovně obou věží spojovala chodbička v konstrukci krovu paláce. Před čtverhrannou věží ležel na skalnatém vrcholu nevelký hradbou uzavřený čtverhranný dvorek s cisternou a dnes již zaniklou zástavbou, ze kterého se vcházelo do paláce po můstku vedeného po pilířích přistavěných k boku paláce. Toto jádro pak obehnalo ještě o něco nížeji položené opevnění, do jehož hradby se napojily zřejmě i hospodářské budovy. Parkán na čelní straně s podkovovitou a dvojbokou baštou může být i novější doplněním fortifikace. Téměř celou dispozici pak obehnal okružní příkop s vyhozeným valem, v němž v místě vstupu stála první brána přístupná přes další krátký příkop.

       

Na první fotografii je pohled na čtverhrannou věž a palác z valu. Na druhé fotografii je pohled na palác a polookrouhlou věž z opevněného prostoru pod jádrem na severovýchodní straně. Na třetí fotografii je pohled do prostoru paláce a z čtverhranné věže a na čtvrté pohled do opevnění s obdélnou baštou na severovýchodní straně.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů
České hrady, D. Menclová
Hrady, zámky a tvrze české, A. Sedláček