Radvanice

Zaniklý hrad na na bočním hřebeni Jestřábích hor asi 1,5 km jihozápadně od Radvanic.

Historické prameny o hradu, stejně jako není přesbě známo ani jeho jméno. Na základě archeologického výzkumu je možné existenci hradu datovat do druhé poloviny 13. století, kdy vznikl zřejmě jako opěrný mocenský bod v souvislosti s kolonizačním podnikáním v této oblasti.

Jednodílný oválný hrad zaujal polohu na strmém hřebínku, který na západní straně prudce spadá dolů. Ze zbývajících tří stran hrad obíhal příkop s valem. Na jižní strane, kde se na hřebínku před hradem nachází malá plošina se val rozdvojuje. Nejvyšší polohu hřebene v jádře pak zaujala obdélná dřevěná stavba na podezdívce z nasucho kladených kamenů.
Při vnější patě valu v severní části byly při průzkumu nalezeny základy dvouprostorové stavby s ohništěm, jejíž vztah k hradu prozatím není znám.

       

Na první fotografii je pohled od jihu na lokalitu, v popředí je viditelná archeologická sonda před valem. Na druhé fotografii je příkop s valem severovýchodní části areálu a na třetí a čtvrté pak celkový pohled z valu na severní část jádra.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů