Rabenštejn

Asi 300 m severovýchodně od Weisenštejnu výše položené opevnění na dvojklanném protáhlejším výchozu s delší osou orientovanou ve směru severovýchod-jihozápad.

Na rozložitější části dvojklanného skaliska se nachází spodek hranolové věže (8,7x6m), od stoupající stráně je oddělena příkopovou rozsedlinou. Věž za sbou clonila malý obezděný dvorek. Uměle upravená jeskyňka mohla sloužit jako cisterna. Druhá skalní věž nemá dnes na vrcholu žádné stopy zdiva, ale podle starších zjištění nějaké ohrazení nelze vyloučit.

Rabenštejn, který se nevyskytuje v písmených pramenech a jehož jméno je umělé byl pozorovatelnou celni stanice na Pustém zámku. Navíc střežil úboční komunikaci vedoucí v jeho bezprostřední blízkosti.               

První fotografie zachycuje pohled na skalisko hradu ze svahu. Na druhá fotografii je skalisko a zbytky zdiva věžovité stavby, na třetí je detail zdiva věžovité stavby, na čtvrté pohled na skalisko hradu. Na levém z nich jsou pozůstatky věžovité stavby, na pravém z nich je upravené plató na kterém pravděpodobně stávala stavba lehčí konstrukce.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček