Quingburg

Zřícenina hradu na ostrém hrotitém výběžku Sokolích skal vysunutém nad pozvolně se rozevírající údolí Černé Opavy mezi Drakovem a Mnichovem, asi 6km severozápadně od dnešního Vrbna pod Pradedem.

Z hrádku byl výtečný rozhled na stezku vedoucí údolím, z čehoý vyplývá funkce strážního a pozorovacího bodu. Staveniště tvoří dvě samostatné skály, které jsou odděleny průrvou přecházející v příkop. Před ní je ještě mohutný skalní blok chránící hrad před střelbou ze stoupajícího hřebene.
Na přední skále stálo nepravidelné stavení, na zadním skalisku je zachováno torzo štíhlé věže. Na jihu propojovala obě skály silná hradba a vymezovala malý dovrek s cisternou.

Z archeologických nálezů lze usuzovat, že hrad vystavěli z iniciativy zeměpána někdy na přelomu 13. a 14. století a ještě ve 14. století byl i opuštěn. Ze strany vratislavkého biskupství střežil stezku hrad Koberštejn.               

Na první fotografii je pohled ze skaliska kde stával palác a věž na skalní výběžek uzavírající nádvoří. Na skalním výběžku pravděpodobně stávala lehčí věžovitá stavba. Na druhé fotografii je pohled z místa paláce na vstupní branku. Na třetí fotografii je detail obvodové zdi nádvoří, na čtvrté pohled na příkop vylámaný ve skále a na skalisko hradu na kterém stával palác a na vstupní branku.

Literatura:
Hrady českého Slezska, P. Kouřil, D. Prix, M. Wihoda
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček