Pustohrad

Zaniklý hrad na nevýrazném zlomu hrany planiny nad říčkou Bystřicí u Doubravy nedaleko Hořic v Podkrkonoší.

Historické prameny o hradu, jehož původní jméno neznáme, mlčí. Archeologické prameny datují vznik hradu do druhé poloviny 13. století a též i jeho brzký zánik mohutným požárem.

Malý hrad po celém obvodu obíhal okružní příkop, na straně po svahu sledovaný valem. Z čela do příkopu vystupoval čtverhranný objekt, u kterého nelze vyloučit ani větší výšku a v jehož sousedství se zřejmě nacházel vstup. Obrys hradu nepravidelného pětiúhelníka o rozměrech 16 x 18 metrů vymezovala plášťová hradba zděná na maltu. K hradbě se připojovala vnitřní zastavba a jak dokládá velké množství vypálené mazanice, velkou roli zde hrálo dřevo. Terénní situace v nejbližším okolí hradu je silně poznamenána novověkou těžbou kamene..

       

Na první fotografii je pohled na jihovýchodní stranu jádra hradu přes příkop s valem. Na druhé fotografii je pohled do příkopu na čelní straně, na třetí je pohled na severozápadní stranu jádra přes příkop a na čtvrté fotografii je fragment obvodové hradby v jihozápadním nároží.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík