Poděbrady

Hrad přestavěný na pravém břehu Labe ve stejnojmenném městě.

Hrad byl založen Přemyslem Otakarem II. poté byl zastavován, ve 14. století přešel do rukou pánů z Kunštátu, od roku 1545 přestavován na zámek a později opět přešel koruně. V jejímž držení zůstal až do roku 1840.

Původně se jednalo o dvojdílnou dispozici hradu. Přední část měla lichoběžníkový půdorys, ovšem při zámeckých přestavbách se změnila v zahradu a tak je její podoba neznámá, pouze z výsledků geofyzikáoního průzkumu je pravděpodobné, že měla zástavbu po obvodu. Na severozápadě přední část hradu navazovala na vnější opevnění jádra při jeho severní a západní straně.
Jádro mělo taktéž lichoběžníkový tvar, na severní a jižní straně stáli dva paláce, při severní straně za obvodovou hradbou volně stojící věž.
Nově byla ze stavební činnosti z 14.století určena existence čtverhranné věže v severozápadním nároží vnějšího opevnění, která se po založení části města s dnešním náměstím druhotně využila jako hlavní brána pro vstup do hradu.

           

Na první fotografii je pohled z pravého břehu Labe, na druhé pohled na věž jádra původního hradu od vstupní brány z bývalého vnějšího opevnění. Třetí fotografie je pohled na vnější stranu severního původně raně gotického paláce a na čtvrté fotografii je celkový pohled od severozápadu z náměstí.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů