Pirkenštejn

Zachovaný hrad, v současnosti využívaný jako fara, na skalnaté ostrožně v dolní části městečka Rataje nad Sázavou.

Hrad v prvé polovině 14. století založil patrně Jindřich z Lipé. Mezi držiteli vyniká Hynek Ptáček z Pirkenštejna, významný český politik a válečník prvé poloviny 15. století. Koncem 15. a v 16. století se stal majetkem pánů ze Švamberka a malešických z Černožic. Za selského povstání roku 1627 byl silně poškozen a počátkem 18. století nechal. O. Kinský pustý hrad upravit na faru a zvonici.

Čelo hradu odděleného šíjovým příkopem tvoří rovná hradba s kulisovou branou před okrouhlým, volně stojícím bergfritem, vybíhající v oblou smyčku. Palác hradu se zaoblenými nárožími v zadní části dispozice si při přestavbě na faru zachoval své členěn do tří místností v každé úrovni. Na opyši před palácem stojí další hradba se střílnami představující zřejmě pozdně gotický doplněk.
Pirkenštejn byl jedním ze dvou hradů v městečku a s ohledem na vazbu na organismus městečka neměl zřejmě předhradí v pravém slova smyslu.

       

Na první fotografii je pohled na čeln ístranu, vpravo je vidět hradba s kulisovou branou. Na druhém snímku je detail hradební zdi obtáčející ve smyčce bergfrit. Na třetí a čtvrté fotografii je celkový pohled.

Literatura:
Encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů