Pernštejn

Mohutný hrad na nepravé ostrožně poblíže Nedvědice.

Hrad založili mezi léty 1270 až 1285 příslušníci rodu erbu zubří hlavy s nozdrami protaženými houžví - pozdější Pernštejnové. Předek rodu, Štěpán z Medlova působil v zeměpanských službách, v nich si vysloužil krajinu na horní Svratce, kde jeho potomci vystavěli svůj hrad a drželi jej až do roku 1596, kdy jej museli z finančních důvodů prodat a roku 1631 umírá poslední z rodu Vratislav Eusebius v bitvě u Tangermunde.
V roce 1645 hrad odolá oblehání Švédy a po jeho opravách se stává zemskou pevností. Barokní úpravy se vnitřního hradu nijak závažně nedotýkají. Za hrabat Mitrovských byly vypracovány plány na regotizaci hradu, ale naštěstí k tomu nikdy nedošlo, takže se hrad zachoval ve svojí původní malebné podobě. Od roku 1945 je v majetku státu.

Na konci 13. století měl hrad trojúhelný půdorys daný okraji skaliska, které hradní zeď kopírovala. V severozápadním nároží stojí pětipodlažní věž Barborka s břitem natočeným směrem k přístupové cestě. V jejím suterénu se nacházela původní cisterna. Dvoutraktový palác stál na jihu a zachovali se z něho sklepy, částečně zasekané do skály, přízemí a obvodní zdi prvního patra.
Celý rozsáhlý komplex vznikal postupně, dlouhým a složitým stavebním vývojem. Dnešní podoba jádra hradu je pozdně gotická, hlavní věž je plně vrostlá do komplexu, stejně jako ostatní nejstarší zdivo, jež je využito vnovější zástavbě.
Vnější opevnění hradu z poloviny čtrnáctého století bylo později doplněno hranolovou věží, břitovou hranolovou věží zvanou Hodinovou a druhou okrouhlou věží. Předbraní prvního předhradí je vymezeno koridorem s renesančním barbakánem s bránou, předhradí je při novějším vstupu zajištěno oblým předsunutým opevněním a goticko renesanční branskou věží, při původní cestě pak bastionem s bránou.


               

Na první fotografii je barbakán se vstupní branou, na druhé fotografii je pozdně gotické jádro hradu směrem od Hodinové věže. Na třetí fotografii je pohled na jádro směrem k bráně předhradí a na čtvrté fotografii je celkový pohled na hrad z míst před předsunutým opevněním.

Literatura:
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, M. Plaček
Ilustrovaná encyklopedie hradů, hrádků a tvrzí na Moravě, M. Plaček
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kol. autorů